MENY

Skoletjenesten

Skoletjenesten ved Arkeologisk museum har som mål at et museumsbesøk skal være en opplevelse med læringsutbytte knyttet direkte til det arkeologiske kildematerialet. Det skal være kjekt og inspirerende, og oppleves som nyttig ressursbruk for elever og lærere.

Vi skal være et utvidet klasserom, et sted der teori knyttes til lokal identitet, og konkrete gjenstander og spor etter fortidens mennesker settes inn i en forståelig ramme. Gjeldende læreplaner danner bakteppet for alle våre tilbud til skolen.
Gjenstandene som finnes bevart fra forhistorien er ofte fragmenterte, og de er stilt ut i montre. Derfor har vi skaffet oss kopier av alt fra våpenutstyr til gjenstander fra dagliglivet som forteller oss noe om menneskene som har levd før oss. De får elevene selv forske, studere og prøve ut gjennom taktil- og dialogbasertlæring.

Jernaldergården på Ullandhaug er rekonstruert på originale tufter og er innredet slik vi kan tenke oss den har vært i Jernalderen. Den gir oss en unik mulighet til å levendegjøre vår kulturarv.

Våre dyktige museumspedagoger står klar til å ta imot klassen når den kommer, og vi tilpasser og tilrettelegger opplegget til alderstrinn og gruppe og til gjeldende læreplaner.

Vi har tilbud til grupper fra barnehage og grunnskole til videregående skole og voksenopplæring. Vi tilrettelegger også læring til grupper med ulike og spesielle behov, ta kontakt med oss for å høre tilbudene vi har.

skoletjenesten@uis.no 

Bilde av guide som forteller barn om Vistegutten på Arkeologisk museum

Opplev ekte gjenstander fra nærområdet i fra hele Rogaland