MENY

Åpne tirsdager i felt

Er du interessert i forhistorien der du bor? Eller vil du lære litt mer om hvordan en arkeolog jobber? I august og september åpner vi våre utgravingsfelt tirsdager fra kl 16 – 18. I løpet av sensommeren vil man ha mulighet til å besøke utgravingsfelt på Sola, i Stavanger og på Kvitsøy.

  • Oversiktbilde over utgravingsfelt på Kvitsøy.
  • Oversiktbilde over utgravingsfelt på Kvitsøy.
  • Bilde fra utgraving ved Tanangervegen, Sola.
  • Luftfoto hvor lokalitetene på Nore Sunde er merket av.
  • Bilde av utgravingsfeltet på Ølberg.

På alle utgravingsstedene blir det en omvisning på utgravingsfeltet. Du lærer mer om forhistorien i nærmiljøet og får se de siste funnene som er gjort. I tillegg får du et innblikk i hvordan arkeologene jobber, og hvilket utstyr de bruker.

Den første tirsdagen i felt blir 4. august. Da inviterer vi til Tanangervegen på Sola. Her er det funnet spor etter bosetninger fra steinalder, bronsealder og jernalder.

Så følger Nore Sunde hvor det er bosetningsspor fra jernalderen, Ølberg med steinalderboplasser og Kvitsøy hvor det også er bosetningsspor fra steinalder. 

Det kan også komme flere åpne dager, følg med på hjemmesiden for oppdateringer. 

 

Kart med oversikt over årets utgravinger ved Arkeologisk museum.

Oversikt over årets utgravinger ved Arkeologisk museum.