MENY

Ølbergveien

Utgraving i Sola kommune i forbindelse med etablering av gang- og sykkelvei.

  • Feltet etter at skogen er fjernet og vi er klare for å avdekke med gravemaskin.
    Feltet etter at skogen er fjernet og vi er klare for å avdekke med gravemaskin. Foto: Oliver Sørskog
  • Feltet etter at skogen er fjernet og vi er klare for å avdekke med gravemaskin.
  • Feltet etter at skogen er fjernet og vi er klare for å avdekke med gravemaskin.

Bakgrunn: Vegprosjekt i forbindelse med etablering av gang- og sykkelvei samt anlegning av rundkjøring i krysset Fv 374 Nordsjøveien – Fv 380 Ølbergveien. Den arkeologiske undersøkelsen vil finne sted i et skogholt 50 m vest for eksisterende veikryss. Her er det påvist bosetningsspor fra eldre/yngre steinalder. 

Gjennomføres i perioden mai – september 2015. 

Sted: Ølberg gnr. 20, Sola kommune, Rogaland fylke, inntil Sola strand, sørlige ende 

Prosjektleder: Oliver Sørskog