MENY

Steinalderbosetning på Kvitsøy

Bakgrunn: Statens vegvesen bygger ut E39 med ny tunnel under fjorden, Rogfast forbindelsen og med den tunnel til Kvitsøy. Gravingene grunnes i nye tilfartsveier på Kvitsøy, hvor tre steinalderboplasser vil bli berørt. 

Gjennomføres i perioden juni – oktober 2015. 

Sted: Kvitsøy, Nordbø gnr. 16, Kvitsøy kommune, Rogaland

Prosjektledere: Sigrid Alræk Dugstad & Grethe Moëll Pedersen