MENY

Tanangerveien

Tanangerveien på Sola skal bygges ut, og i perioden april til okotber 2015 skal Arkeologisk museum gjøre utgravinger ved Sola skole.

Oversiktsbilde fra utgravingsfeltet ved tanangervegen på Sola. Her har arkeologene avdekket en stakketuft. Stakketuftene er anlegg som vanskelig lar seg datere. De har vært brukt i en lang tidsperiode, men er likevel spennende å sette i sammenheng med spor etter tidlig jordbruk og bruken av landskapet.

Årets undersøkelser langs Tanangervegen er andre ledd i utbyggingen av vegstrekningen som går fra Sola flyplass (Sømmevågen), gjennom hele Tanangerhalvøya og opp til Hafrsfjord bru. Vegen skal utvides fra to til fire felt, i tillegg til nye kryssløsninger langs traseen.
Totalt skal Arkeologisk museum undersøke 6 registrerte lokaliteter, alle inneholder bosetningsspor fra flere perioder, de fleste fra overgangen steinalder til bronsealder.

Allerede de første ukene av utgravingen ble det gjort funn. 

Utgravingen kan følges på arkeologibloggen norark.no

Bakgrunn for utgravinga: Vegprosjekt – utvidelse av Tanangervegen fra to til fire felt, strekningen Sola flyplass – Hafrsfjord bru.

Gjennomføres i perioden april –oktober 2015.

Prosjektet er et ledd i samme vegprosjektet som Sømme var i 2013/2014.

Forventninger: Bosetningsspor fra yngre steinalder/bronsealder, samt jernalder. I tillegg til en mindre lokalitet fra steinalder, sannsynligvis seinmesolitikum

Sted: Ved Sola skole, Sola kommune, Rogaland

Prosjektleder: Krister Eilertsen og Siv Anita Vikshåland

Oversiktsbilde av utgravingsområdet ved Tanangerveien på Sola.

Her er oversikt over felt 1 mot sørøst. Tanangervegen og felt 3 i bakgrunnen.