MENY

Boplass fra yngre steinalder

På Gunnarshaug i Karmøy kommune graver vi ut en boplass fra yngre steinalder.

Da er vi halvveis i den fem uker lange utgraving av en boplass fra yngre steinalder på Karmøy.

Ut fra en pent utformet tangespiss av flint vi har funnet, kan det tyde på at boplassen kan være 5-6000 år gammel. Tangespissen, som kan sees på bildet, ble den gang skjeftet i tangen nederst, men den ble byttet ut på grunn av knekt spiss. Dumt for steinaldermenneskene, men kjekt for oss arkeologene å finne. I forhold til eldre steinalder ser man at de i yngre steinalder lagde større og mer omhyggelig utformede pilspisser slik som denne.

Vi har også funnet flere mikroflekker i flint og noen avslag av en bergart. Mikroflekker er tynne skarpe rette fliser. Med ”avslag” mener vi de restene som steinaldermenneskene ikke bruker etter at de har slått fra knollen de bruker til å lage redskaper av. Vi har funnet en del flintavslag også – i underkant av hundre funn, og det er ikke så voldsomt mye sett i forhold til mange andre steinalderboplasser vi har gravd ut.

Det betyr ikke at det er negativt, for på grunn av samtlige av redskapene vi har funnet, og at vi ikke har voldsomt mange funn, kan dette tyde på at plassen kanskje er brukt et kort opphold – som en slags rasteplass for steinaldermenneskene? Har de bare fikset litt på utstyret, slappet av, og så reist videre? Er det derfor vi finner så mange ødelagte deler av mikroflekker? Det er nemlig vanlig å ta bort den tykke ujevne plattformresten på mikroflekker, for så å bruke den tynne, rette og skarpe resten som den er - eller som en del i et sammensatt redskap.

Vi gleder oss i alle fall til å finne resten. Kanskje vi finner ut av hva de har brukt bergartene til. Har de laget økser, kniver eller meisler? Kanskje de tok dem med seg videre og at de ligger ved en annen boplass?

Vi skal i alle fall kose oss her i noen uker til mens vi fra såldet kikker på alle menneskene som koser seg på ferie i båtene sine. De har sikkert noen rasteplasser rundt omkring de også? Hva legger de fra seg? Får håpe de rydder bedre opp etter seg enn steinaldermenneskene.

Tekst: Grethe M. Pedersen