MENY

Boplass fra steinalderen

Når Arkeologisk museum nå går igang med utgravinger på Susort i Tysvær kommune, er håpet blant annet å finne ilsted og teltring fra steinalderen.

Helt sør i Tysvær kommune, rett nord for Frekasundet og inntil for Kårstø-anlegget på gården Sandvik skal Arkeologisk museum grave ut en steinalderboplass.
Plassen ligger i beitemark inntil sjøen, med et bratt fjellparti i ryggen.

De påviste steinalderboplassene i lavlandet i Rogaland viser en markert lokalisering til sund, øyer og fremstikkende nes.

Sett i lys av tidligere registreringer av steinalderlokaliteter i nærområdet til Kårstø og Ognøy vet vi at steinalderfolket utnyttet landskapet rundt seg. Den nære lokaliseringen til sjøen indiker en levemåte med stor vekt på ressursene i havet.

På plassen ble det funnet flint, kvarts og rhyolittavslag og sammen med flere funn håper vi også å finne ildsteder og med litt flaks en teltring, det vil si steiner som har vært plassert i ring for å holde teltet på plass.
 
Boplassen ligger 10-11 meter over havet,  og det kan bety at det kan være rester etter en boplass fra slutten av eldre steinalder eller tidlig yngre steinalder.

Gitte Kjeldsen, prosjektansvarlig arkeolog
Amanuensis, Arkeologisk museum
tlf: 51 83 26 62 E-post: gitte.kjeldsen@uis.no