MENY

Sted for korte opphold

Etter fire ukers arbeid er utgravinga på Kårstø i Tysvær ferdig. Til tross for at lokaliteten viste spor etter omfattende forstyrrelser i form av moderne jordbruksarbeid ble det påvist en mindre funnansamling.

Ei flate på omtrent 30 m² ble gravd i to mekaniske lag, noe som avdekket to områder med forekomst av funn.
Tidligere jordbruk medførte at det som en gang kan ha vært der av ildsteder eller andre bosettingsstrukturer var fjernet, og det eneste som var å finne var steinartefakter som avslag og enkelte gjenstander.

Funn av ei tangepil (A-pil) av flint og bruk av råstoffet rhyolitt indikerer en tidfesting til første del av yngre steinalder, innenfor tidsrommet 4600–6000 år tilbake i tid. Tidfestinga stemmer godt overens med en lokalisering 9 m.o.h.

Den begrensa mengden funn, sammen med forekomst av enkelte prosjektiler og skrapere, kan indikere at stedet har vært benyttet for korte opphold i forbindelse med jakt og fiske framfor mer permanent bosetting.

Tekst: Theo Gil