MENY

Glassbeger fra Tu

"Drikk og lev lykkelig" er inskripsjonen på dette flotte glassbegeret fra Tu.

Bilde av Tu-begeret. Utstilt på Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Tu-begeret har inskripsjonen "Drikk og lev lykkelig". Foto: Terje Tveit, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Begeret ble funnet i en stor gravhaug fra jernalderen på Tu i Klepp sammen med et spyd, en trebøtte og spillebrikker av ben. Glasset er laget i overfangsteknikk, det vil si at det består av to lag glass. Først er det ytterste blå glasset blåst, og deretter er det grønne glasset blåst inn i det blå. Dette er en vanskelig teknikk, også i dag. Overfangsglasset må være tykt, slik at mønsteret skal framstå i høyrelieff. Begeret er trolig laget i Midtøsten.

Noen år etter at begeret ble funnet, er arkeolog Gabriel Gustafson på besøk på museet. Gustafson er kjent som arkeologen som gravde ut Osebergskipet. Mens han står og beundrer begeret, oppdager han noe som ingen har sett før: Det er en inskripsjon på begeret! Skriften sitter på de blå kvadratene øverst på glasset. Gustafson skrev følgende om oppdagelsen i år 1900:

"De opphøiede ruder er forsynede med indslebne streger, som giver bokstavform, og at altsaa bægeret bærer en indskrift rundtom randen. Bokstavformerne viste, at denne indskrift var gresk, og der var ingen vanskelighed ved at læse den, skjønt nogle bokstaver nu mangler. Der har staaet, noget frit oversat: drikk og lev lykkelig."

Før glasset ble lagt i graven, må det ha vært en stor del av livet på Tu. Tu var en storgård og hadde antakeligvis en gildehall hvor det ble holdt store gjestebud. Da har kanskje glasset blitt båret fra gjest til gjest med drikke, noe som var en høytidelig og viktig handling den gangen. Og hvem vet? Kanskje de har hevet glasset til en skål med samme hilsen som begeret predikerer: Drikk og lev lykkelig!

Kilde: Siv Kristoffersen, Arkeologisk museum, UiS