MENY

Viser skjulte skatter

19. februar 2012 åpnet utstillingen "Leire - ild - kar. Keramikkfylket Rogaland" på Arkeologisk museum. Leirkar fra en periode på flere tusen år stilles ut, her kan du få se helt unike leirkar som har hatt sterk symbolsk betydning.

Ulike leirkar utstilt på Arkeologisk museum i utstillingen

I den nye utstillingen til Arkeologisk museum, som har fått tittelen ”Leire-ild-kar. Keramikkfylket Rogaland”, kan du se mellom 70 og 80 flotte leirkar som er flere tusen år gamle.

Allerede mot slutten av steinalderen, altså for nesten 5500 år siden, ble det laget keramikk her i fylket. Håndverket kom med jordbruk og bofasthet, og utviklet seg fra enkle kar til flott kunsthåndverk med kompliserte mønster.
Den virkelig store produksjonen av karene foregikk på 500-tallet, det var også da kvaliteten var på sitt høyeste.

Mange av leirkarene som er funnet i ulike graver ser ut til kun å ha hatt rituell betydning. Det vil si at de ikke har hatt noen funksjon utover det å følge med i graven. Men der skal den symbolske funksjonen har vært svært viktig.
- Tanken om forvandling gjennom ild, slik den var manifestert gjennom det magiske leirkaret, kunne overføres og gi styrke til forvandlinger på andre plan. Et leirkar i graven kunne gi kraft til den nødvendige overgangen fra død til nytt liv. Et leirkar i et overgangsrituale kunne bidra til forvandlingen av et barn til en voksen, forteller professor Siv Kristoffersen.

Utstillingen ble åpnet søndag 19. februar av museets styreleder Tove Franzen.
Sandnes gaukeorkester spilte på Sandnesgauker under utstillingsåpningen, og ifølge styreleder Franzen var den lille leirfuglen viktig i markedsføringen av leirkarene på 1800-tallet.

Båter fraktet steintøy fra Rogaland og opp langs kysten. Og når båtene la til kai, fikk ungene  små leirgauker. Når ungene så løp rundt og spilte på sine nye leirgauker var dette et signal om at leirkarene var til slags på kaia.
- Og i dag er leirkarene her på Arkeologisk museum. De er ikke til salgs, men vi viser de fram, sa Franzen til de fremmøtte.

Også museumsdirektør Arne Johan Nærøy er stolt over å kunne åpne en ny utstilling, som er basert på flotte funn fra samlingene til Arkeologisk museum.