MENY

Runer - fra graffiti til gravskrift

”Runer – fra graffiti til gravskrift” inviterer museets gjester med på en oppdagelsesreise i runenes univers. Utstillingen forteller om runealfabetet og runeinnskriftene på en ny måte, hvor publikum gjennom hele utstillingen har mulighet til å undersøke, prøve og leke med runene.

Runestein på grønn bakgrunn. Arkeologisk muesum ved UiS.

Nordens eldste skriftspråk
Runene er Nordens eldste skriftspråk og gir oss en unik mulighet til å få et innblikk i tanker, følelser og ønsker som menneskene hadde for over 1000 år siden. Utstillingen er lånt av Moesgård museum i Danmark. Rogaland er et kjerneområde for runer, og utstillingen vil også presentere flere av våre egne runeinnskrifter – også muntlig!

Hemmelig budskap
Runer forbindes ofte med vikingtidens markante runesteiner, men det finnes runeinnskrifter på mange forskjellige ting: kirkeinventar, våpen, verktøy, smykker, amuletter, husgeråd, toalettartikler, bygningsdeler… Tekstene er selvsagt forskjellige: fra hurtig nedfelt graffiti og dagligdagse beskjeder til veloverveide innskrifter på rune- og gravsteiner.

Ordet rune har i germanske språk betydningen hemmelig budskap. De tidligste runene fra rundt 150 e.Kr. ser ut til å være knyttet til det religiøse, med kultiske og magiske funksjoner, og er ofte korte, gjerne bare med et navn.

Gyda seier du skal gå heim!
I Bergen er det funnet mange runeinnskrifter fra middelalderen, enkelte med morsomme meldinger som ”Gyda seier du skal gå heim!”, og ”Ingebjørg elska meg då eg var i Stavanger”. I dag blir det skrevet tilsvarende korte beskjeder. Det er imidlertid en forskjell – vi sender den som sms via mobiltelefonen. Flere runepinner er utstilt sammen med andre gjenstander fra Bergen Museum, Lødøse Museum, Nationalmuseet København, Moesgård Museum og fra våre egne samlinger.

Runealfabetet
Runene oppstod i det germanske språkområdet og ble særlig brukt i de nordiske landene. Tegnene var inspirert bl.a. av latinsk skrift, noen av runene ligner de latinske bokstavene. Formen er kantet fordi runene ofte ble hogd eller ristet i stein eller tre. Tegnene består av ”runestaver” og ”runekvister”.

Runerekken kalles futhark etter rekkefølgen på de seks første tegnene. Rundt vikingtidens begynnelse skjedde det et markant skifte: alfabetet ble redusert fra 24 til 16 tegn, noen tegn ble brukt til å betegne flere lyder. For eksempel kunne u-runen leses som både u, o, y, ø, og v.

Med innføringen av kristendommen i Norden på 900-1000-tallet fulgte den latinske skriften som etter hvert ble den dominerende. Runene ble brukt helt frem til 1400-tallet. I middelalderen utvidet man runealfabetet slik at det var bedre i samsvar med lydene i språket. Mange runeinnskrifter fra middelalderen er spontane, muntlige og folkelige uttrykk, knyttet til daglige gjøremål og kommunikasjonsbehov.

Ønsker du å vite mer om runer besøk Moesgård museums nettside: www.rundtomruner.dk
 


 

 

 

 

 

 

 

 

I utstillingen

I utstillingen kunne du sende tekstmeldinger som dukker opp på veggen - skrevet med runer.