MENY

Spor i jord. Nye funn 2009-2010

Utstillingen ”Spor i jord. Nye funn 2009–2010” åpnet søndag 27. mars. Ustillingen presenterte resultatene fra de to siste årenes feltsesonger.

”Spor i jord” viser resultatene fra seks arkeologiske undersøkelser; fra Fedjedalen i Haugesund k., Forus Næringspark (Røyneberg) i Sola k., Nedre Øksnevad i Klepp k., Sørbø i Sandnes k. og Tjora i Sola k. Dessuten stilles ut gjenstander som er innlevert av publikum og også funn fra søk med metalldetektor.

Tidsmessig spenner funnene over store deler av Rogalands forhistorie. Det presenteres en oversikt over alle registreringer, utført av Rogaland fylkeskommune, og alle undersøkelser som Arkeologisk museum har stått for.

I april vil deler av utstillingen byttes ut med gjenstander fra flere av de andre 17 undersøkelsene som ble gjennomført i 2009 og 2010. Til høsten vil det skje et nytt bytte.

”Spor i jord. Nye funn 2009–2010” står ut året. Gratis adgang søndag 27. mars.

Plakat til