MENY

Våre utstillinger og samlinger

Arkeologisk museum har faste utstillinger og vekslende temautstillinger. Vi tar for oss hele forhistorien til Rogaland, fra de første menneskene kom hit og fram til middelalderen. Hos oss kan du se det 8200 år gamle skjelettet av Vistegutten, flotte bronselurer, dyrefigurer, leirkrukker og flintdolker. Og vi forteller historiene bak noen av funnene som er gjort.

  • Bilde fra utstillingen Møt mennesket på Arkeologisk museum.
    Bilde fra utstillingen Møt mennesket på Arkeologisk museum. Foto: Terje Tveit
  • Bilde fra utstillingen
    Bilde fra utstillingen "De utvalgte" på Arkeologisk museum. Foto: Terje Tveit
  • Bilde fra utstillingen Brytning på Arkeologisk museum.
    Bilde fra utstillingen Brytning på Arkeologisk museum. Foto: Terje Tveit

I våre magasiner fins det store samlinger av gjenstander og naturvitenskapelig materiale fra Rogaland i førhistorisk tid og middelalder. Og i arkivet fins foto, tegninger, brev og rapporter om disse samlingene.
Museets formgivere og tverrfaglige forskerstab har tatt i bruk materiale fra samlingene i magasin og i arkiv i både basisutstillingen og i temautstillingene.

Vår basisutstilling er for tiden er under omarbeiding. Den første delen av det som skal bli museets nye hovedutstilling hvor hele Rogalands 11.000 år gamle historie presenteres er utstillingen  "Møt mennesket".

Skiftende utstillinger presenterer forhistoriens kultur og natur i lys av aktuelle problemstillinger. Du kan oppleve flere temautstillinger, som vikinger i «Utferd», runenes betydning i «Brytning» og finnernes egne fortellinger sammen med funnene deres i «Funnhistorier».

Det er også mulig å få et innblikk i arbeidet som foregår på konserveringslaboratoriet ved å se inn vinduene der konservatorene arbeider. Her utføres prosessarbeidet fra funnet kommer inn fra utgravingstedet og til det presenteres i utstillingmontre.